10 tips voor ouders in scheiding

1. Praten met je kind
Kies een rustig moment om samen te vertellen dat u uit elkaar gaat. Vertel in simpele bewoordingen wat de echtscheiding voor de kinderen betekent en hoe hun leven er uit gaat zien. Geef hen ruimte om vragen te stellen. Het kind voelt zich dan minder angstig, ontzet en eenzaam en kan beter met de echtscheiding omgaan. Het is prettig wanneer er nog een middag (woensdagmiddag) of dag (zondag) is, waarop het kind vragen kan stellen en op het gesprek terug kan komen.

Informeer ook goede vrienden en leerkracht van het kind tijdelijk, zodat het kind door hen opgevangen kan worden, wanneer dat nodig is en plotselinge veranderingen in het gedrag van het kind begrepen worden in het kader van de scheiding

2. Houd papieren en gesprekken uit de weg
Wees je ervan bewust dat kinderen van beide ouders houden en bedenk hoe je de zaken zo kunt organiseren dat zij een goede relatie met beiden kunnen behouden. Laat daarom geen processtukken op de keukentafel liggen en praat niet met anderen over juridische kwesties of je (bijna) ex-partner wanneer de kinderen erbij zijn.

3. Houd het conflict weg bij je kind
Zelfs ouders met veel ruzie kunnen hun conflict voor zich houden. Bijvoorbeeld door af te spreken op het kantoor van hun advocaat of mediator of op een neutrale plek.

4. Blijf beiden in beeld
Zorg dat beide ouders betrokken blijven bij de opvoeding, en geef de ander daarvoor ook de ruimte. Help beiden met het huiswerk en projecten, disciplineer zonder autoritair te zijn en wees emotioneel beschikbaar om over problemen te praten. Een grote betrokkenheid van beide ouders leidt tot betere schoolprestaties en betere aanpassing aan de hele situatie. Dat geldt voor elke leeftijdscategorie en vooral voor tieners.

5. Omgaan met boosheid
Als scheiden veel pijn doet is het makkelijk te denken dat je je ex nooit meer wilt zien. Maar je moet jezelf ervan overtuigen dat dat niet het beste voor de kinderen is. Onderzoek toont aan dat kinderen beide ouders willen blijven zien. Ook willen kinderen dat hun moeder hen de ruimte geeft om hun vader te zien, en vice versa.

6. Blijf een goede ouder
Het doormaken van een scheiding is vaak een emotioneel zware tijd, maar het betekent niet dat je een tijdje geen ouder bent. Je moet regels blijven handhaven, de kinderen in de gaten blijven houden en verwachtingen blijven koesteren over hun schoolprestaties. En blijf emotioneel beschikbaar.

7. Je eigen geestelijke gezondheid
Het doormaken van een scheiding is vaak een emotioneel zware tijd, maar het betekent niet dat je een tijdje geen ouder bent. Je moet regels blijven handhaven, de kinderen in de gaten blijven houden en verwachtingen blijven koesteren over hun schoolprestaties. Vooral emotioneel beschikbaar blijven voor de kinderen is essentieel , maar vaak moeilijk , wanneer je als partners midden in een echtscheidingssituatie zit. Mogelijk kan u hierbij een appel doen op grootouders of andere belangrijke volwassenen voor het kind.

8. Behoud belangrijke banden
Moedig de kinderen aan om de band te behouden met de familie van de andere ouder en belangrijke vrienden. Houd als het even kan dezelfde babysitters, crèche en school. Een stabiel netwerk geeft het kind het veilige gevoel van een hecht ondersteuningssysteem.

9. Voorzichtig met nieuwe relaties
Neem de tijd voordat je hertrouwt of weer gaat samenwonen. Vooral jonge kinderen hechten zich aan potentiële nieuwe partners. Verwacht niet dat je oudere kinderen direct kunnen houden van degene die jij als je nieuwe partner verkiest.

10. Tip voor niet-zorgende ouders
Neem je aandeel in de kosten van de kinderen als je daarvoor draagkracht hebt. Laat je boodschap naar de kinderen zijn dat je veel van hen houdt, ook al zie je ze minder vaak en dat je hen zoveel mogelijk buiten het conflict wilt houden.