Wat is het ouderschapsplan ?

Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen ouders die samenwonen maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Inhoud ouderschapsplan
U mag zelf met uw ex-partner bepalen hoe u invulling geeft aan de afspraken uit het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

- hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen regelen
- hoe de ouders elkaar informatie geven over hun minderjarige kinderen
- de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Als u er samen niet uitkomt, kunt u de hulp van een mediator inschakelen.

Voorbeelden van afspraken in het ouderschapsplan zijn:
-schoolkeuze
-ouderavonden
-vakanties
-medische zorg
-lichamelijke verzorging
-verjaardagen
-bed- en thuiskomtijden
-kleding
-clubjes en sporten

Bevorderen band ouders
Het ouderschapsplan schrijft ook voor dat de verzorgende ouder de band met de andere ouder bevordert. Het is namelijk in het belang van het kind dat het contact heeft met beide ouders. Het uitgangspunt is dat beide ouders na de scheiding verantwoordelijk blijven voor de kinderen voor wat betreft de zorg en opvoeding en de ontwikkeling van het kind in al zijn aspecten.