Wat is mediation?
Mediation kan u en de andere partij helpen bij het vinden van een oplossing voor uw conflict. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Bij mediation gaat het om de wensen, belangen en emoties van partijen. Feiten spelen een minder belangrijke rol.

Family Mediation
Een schijnbaar onoplosbaar conflict in de familie, waar u eigenlijk wel vanaf wil? Of na lang wikken en wegen besluit u ,dat u niet langer als partners samen verder wilt, maar wel het beste wilt voor uw kinderen? In die gevallen kan family mediation voor u een uitkomst zijn. Dat houdt in, dat een onafhankelijke derde, een mediator, bemiddelt bij ruzies of spanningen in de familie-, gezins- of relationele sfeer, waar u samen niet uit komt.

In ingewikkelde en vastgelopen conflicten kunnen de family mediators helpen de communicatie tussen betrokkenen weer op gang te brengen, om vervolgens gezamenlijk naar oplossingen voor hun conflict te zoeken. Kwesties waarmee de familie mediator te maken krijgt zijn:

• Echtscheiding, waaronder zorgregeling voor kinderen
• Conflicten in familiekwesties
• Afspraken tussen gescheiden mensen
• Pleegzorgsituaties
• Boedelverdeling*
• Alimentatie*
• Omgangsregeling
• Erfenissen*
• Samengestelde gezinnen
• Zorg voor dementerende of gehandicapten familieleden
*In de familymediations die wij doen kunnen zaken als alimentatie, boedelverdeling en verdeling van erfenis aan de orde komen. Wij werken samen met vFAS-advocaten die dit soort zaken naar wens van alle partijen regelen.

Ouderschapsplan
Met ingang van 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Daarmee worden echtlieden met kinderen bij hun gezamenlijk verzoek tot echtscheiding verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Wij helpen u graag de zorg en opvoeding van uw kinderen samen goed te regelen en vast te leggen in een ouderschapsplan, wanneer u uw partnerrelatie beëindigt of van plan bent te gaan beëindigen. Ook kan het zijn dat het ouderschapsplan, dat u maakte niet meer voldoet, omdat één van de ouders is verhuisd, de wensen van de kinderen met het ouder worden zijn veranderd of er nieuwe partners in het leven van de ouders zijn gekomen.

Verschil mediation en rechtspraak
Het grote verschil met bijvoorbeeld rechters en arbiters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf en de mediator begeleidt u daarbij. U doet actief mee en zoekt gezamenlijk een creatieve oplossing voor het conflict. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat u beiden tevreden uit het conflict komt (een win-win oplossing).

Mediation kent twee uitgangspunten:
Vrijwilligheid: u kunt niet worden gedwongen deel te nemen aan mediation.
Vertrouwelijkheid: als u via mediation op zoek gaat naar een oplossing, heeft u een gehemhoudingsplicht. Alles wat tijdens de mediation besproken wordt is vertrouwelijk.