Vooraf duidelijk

De kosten voor mediation zijn maatwerk. U investeert in een goede regeling voor de toekomst. Voordat u aan de mediation begint krijgt u van ons een overzicht van alle kosten. Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen.

Een efficiëntere en goedkopere oplossing
Omdat u samen met de andere partij aan een oplossing werkt is deze vaak beter dan een opgelegde regeling door een rechter. Omdat niet ieder afzonderlijk een advocaat in de hand neemt is mediation bovendien een goedkopere oplossing. De kostenraming die u van tevoren krijgt, is inclusief alle extra kosten zoals bijvoorbeeld de indiening van het echtscheidingsconvenant en griffierechten, zodat altijd vooraf duidelijk is wat de geraamde kosten van de gehele procedure zijn.