Sire Campagne

Jaarlijks zijn er 70.000 kinderen wiens ouders gaan scheiden. Met deze campagne wil SIRE ouders bewustmaken van de consequenties van een scheiding voor hun kinderen, en helpen om een scheiding vanuit het oogpunt van de kinderen goed te laten verlopen.