NMI Gedragsregels

Iedere NMI Mediator voert zijn of haar werkzaamheden uit conform de Gedragsregels voor NMI Mediators. In deze Gedragsregels zijn de fundamentele beginselen vastgelegd waaraan de mediator is gebonden (waaronder onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid). Volgens de Gedragsregels is de mediator onderworpen aan onafhankelijk tuchtrecht voor mediators.

Family Mediation Centre download