NMI Family Mediation Centre Klachtenregeling

NMI Mediators van het Family Mediator Centre vallen onder de NMI Klachtenregeling. Als een partij ontevreden is over de mediation, kan deze partij een klacht indienen over de mediator.

Family Mediation Centre download