NMI Model Mediationovereenkomst Family Mediation Centre

Een mediation start zodra er een schriftelijke mediationovereenkomst is ondertekend. De mediationovereenkomst is de basis voor de verdere mediation. Het NMI heeft een Model Mediationovereenkomst opgesteld, die de NMI Mediator kan gebruiken.

In de mediationovereenkomst spreken partijen af dat zij zich zullen inspannen om de kwestie door middel van mediation op te lossen.

Family Mediation Centre download