Alle mediators die werkzaam zijn bij het Family Mediation Centre zijn aangesloten bij het NMI.

Een NMI Mediator voldoet aan de kwaliteitseisen van het Nederlands Mediation Instituut. In het NMI Register van Mediators worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen. Zij hebben een opleiding gevolgd die door het NMI erkend is.
NMI Mediators zijn onafhankelijk en onpartijdig en houden hun kennis en vaardigheden op peil. Zij werken volgens de gedragsregels van het NMI Mediators.

Deze gedragsregels, evenals de NMI klachtenregeling en onafhankelijk tuchtrecht kunt u hier vinden.

Vanuit onze ruime ervaring in de jeugdhulpverlening ligt onze belangstelling voor mediation op het gebied van de Family mediation.

In artikel 5 van de rechten van het kind (www.rechtenvanhetkind.nl) worden ouders gewezen op de verantwoordelijkheid die zij dragen m.b.t. hun kinderen om er zorg voor te dragen dat zij gezond en gelukkig opgroeien.
Dat is doorgaans ook het uitgangspunt, wanneer er kinderen geboren worden in een relatie. Ieder ouder wil graag dat zijn kind een gelukkig mens wordt. Voldoet de partnerrelatie niet meer aan de wederzijde verwachtingen, dan kan men er toe besluiten om uit elkaar te gaan. Ouders blijven echter normaal gesproken gezamenlijk de verantwoordelijkheid houden over hun kinderen. Wanneer er spanningen zijn in de relatie is het erg lastig onderscheid te maken tussen de verschillende rollen, namelijk die van partners en die van ouders. Met het oog op de gezonde en evenwichtige ontwikkeling van de kinderen/het kind is het echter van groot belang om als ouders ‘on speaking terms’ te kunnen blijven en gezamenlijk een zodanig invulling aan het ouderschap te kunnen blijven geven dat het recht doet aan alle partijen. Wanneer ouders met respect voor elkaars ouderrol tot gezamenlijke afspraken kunnen komen t.a.v. de zorg en opvoeding van de kinderen/het kind, zullen kinderen daar de vruchten van plukken.

Als Family mediators dragen wij graag bij aan het herstellen van de communicatie tussen ouders, zodat dit ten goede zal komen aan het kind en zijn of haar ontwikkeling. Praktisch houdt dat in dat we met u als ouders gaan kijken wat u belangrijk vindt in de zorg voor uw kind(eren) en hoe u één en ander geregeld wilt hebben nu u niet langer onder één dak woont. Zoals afspraken over het tijdstip van halen en brengen, over zaken als tussentijdse telefoongesprekken, onderling overleg over lopende kwesties, kleding kopen, schoolkeuzes, ouderavonden, grootouders en eventuele nieuwe partners. Al deze afspraken worden vastgelegd in een convenant of ouderschapsplan dat zo nodig aan de echtscheidingsbeschikking kan worden toegevoegd.

Voor financiële, juridische en zakelijke aspecten van een scheiding werken wij samen met een advocaten en/of accountants. Maakt u liever gebruik van uw eigen advocaat, dan is dat uiteraard geen enkel probleem.